Poplatok za krúžkovú činnosť

Poplatok za krúžkovú činnosť je potrebné zaplatiť do 30. 10. 2019 na číslo účtu:

Prima banka  SK 54 5600 0000 0062 4496 3003