Aktualizácia rozvrhu krúžkov

Futbal prípravka sa koná v stredu o  16. 00 hod. (žiaci 1. 2. 3. roč.) na futbalovom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia budú tréningy prebiehať v pohybovom štúdiu ZŠ Horný Vadičov.

Krúžok Športová akadémia /volejbal, basketbal, vybíjaná/ sa koná v utorok o 14. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia budú tréningy prebiehať v pohybovom štúdiu ZŠ Horný Vadičov.

AEROBIC pre ženy prebieha každý štvrtok o 16. 30. hod v budove ZŠ, poplatok za AEROBIC je 10 € za štvrťrok.

Folklórny krúžok sa koná v utorok o 13. 00. hod. v ZŠ Horný Vadičov

Poplatky za činnosť v CVČ je potrebné uhradiť najneskôr do konca októbra 2019.