Folklórny krúžok

Folklórny krúžok sa koná každý utorok o 13.00 hod. v zrkadlovej miestnosti CVČ (budova oproti cintorínu).