Nezaradené

Oznam pre cukrársky krúžok

Od 1. 11. 2019 bude cukrársky krúžok pravidelne každý utorok o 15. 00 hod. v kuchynke CVČ ( budova oproti cintorínu ). Deti zo školského klubu, ktoré navštevujú cukrársky krúžok si vyzdvihne vedúci krúžku.

Od 1. 11. 2019 bude krúžok ,,Vareška” prebiehať v kuchynke CVČ každý pondelok o 15. 00 hod.