Uskutočnené podujatia

Noc s Andersenom 2015

Kde bolo, tam bolo na horných Kysuciach, pod veľkým kopcom Ladoňhora v malebnej dedinke Horný Vadičov sa konala dňa 27. marca 2015 noc plná kúziel, tajomstiev a prekvapení s názvom NOC S ANDERSENOM. Táto noc Hansa Christiana Andersena sa niesla v duchu priateľstva, pochopenia a dobrej nálady. Spojením viacerých zložiek (CVČ, ZŠ, Obecnej knižnice a starostu obce), ktoré sa navzájom dopĺňali a držali sa príslovia: ,,Kde je vôľa, je i sila“, sa podarilo pre deti pripraviť pestrý program. Deti sa stretli pred budovou Základnej školy Horný Vadičov o18.00 hod. Po príchode sa rozdelili do troch skupín a ubytovali sa po triedach. Keď mali deti pripravené postieľky na spanie mohol sa začať program. To, že kniha i rozprávka je pre deti veľmi dôležitá im vysvetlila pani učiteľka slovenského jazyka prezentáciou o živote a dielach Hansa Christiana Andersena. Po náučnej prezentácii mali deti za úlohu vylúštiť tajničky v ktorej sa ukrýval názov rozprávky. Tieto tajničky však boli odlišné od tajničiek, ktoré poznáme z rôznych novín a časopisov. Aby mohli správne vylúštiť tajničku museli poznať rôzne slovenské porekadlá. Ako sa ukázalo naše deti z vadičovskej doliny boli veľmi šikovné, tajničky hravo vylúštili a tým mohli prejsť k ďalšiemu programu Andersenovej noci. Ich úlohou bolo nacvičiť rozprávku, ktorá sa skrývala v ich tajničke. Keďže každá skupina mala svoj názov rozprávky rozdelili sa do tried a nacvičovali. Poviem vám, bola to riadna fuška ale i skvelá zábava. Po ťažkej práci plnej umeleckých zážitkov sme všetci vyhladli a ako na zavolanie, ktosi zvoní. My plní očakávania sme pozerali, kto k nám zavítal. Bola to donáška pizze, ktorú nám zaslal pán starosta Vladimír Káčerik. Všetci sme sa veľmi potešili a pustili sa do milého prekvapenia. Za malú chvíľu však prišla správa o zakliatom poklade, ktorý ukryl pred deťmi zlý čarodej a že práve v túto noc môže byť poklad nájdený. Podmienkou je však uhádnuť všetky čarodejove hádanky a zašifrované básne. Deti boli veľmi šikovné každú hádanku a zašifrovanú báseň uhádli až sa dostali k pokladu, ktorý bol plný dobrôt. Nemyslite si však, že to bolo až také ľahké, ako to znie. Deti mali pred sebou veľmi veľa prekážok, ktoré museli zdolať. Nielenže museli hľadať poklad uprostred noci ale i v ťažkých blatistých a upršaných podmienkach, čo im sťažovalo hľadanie vysnívaného pokladu. Keď sa poklad našiel všetci sme sa spoločne unavení ale šťastní vrátili do školy, kde sme si poklad spravodlivo rozdelili a mohli sme sa vrhnúť k ďalšiemu programu tejto noci, k prezentovanie nacvičených rozprávok. Ako prvá sa nám predstavila tretia skupina s rozprávkou Vlk a kozliatka v modernom prevedení. Nasledovala druhá skupina s rozprávkou Tri prasiatka, kde každý jeden postavený domček okrem murovaného pod výdychom zlého vlka spadol. A posledná skupina sa nám predstavila s rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktorá bola doplnená nádhernou a veselou piesňou trpaslíkov, ktorá sa ozývala po celej budove školy. Napokon sme si spoločne pozreli polnočné rozprávky a o 2.00 hod. krásne unavení sme sa rozlúčili so slovami: ,,O rok sa stretneme opäť!“ Verte či neverte, snívali sa nám nádherné sny o nájdených pokladoch, spoločných priateľstvách a smiechu, ktorý sa šíril v tú noc celou dedinou Horný Vadičov.

Plán činností CVČ Horný Vadičov v školskom roku 2013/2014

OKTÓBER 2013

1/ Deň úcty k starším

vystúpenie detí z krúžkov DFS ,,Vajčovanka „ a DFS ,, Venček – zodpovedná: Mgr. Alena Remišová, Mgr. Eva Kuriaková

vystúpenie detí z krúžku Hra na gitaru – zodpovedný: Mgr. Milan Neveďal

2/ Návšteva DSS ,,Fantázia“

výroba srdiečok z hliny na krúžku tvorivé dielne pre obyvateľov DSS ,,Fantázia“ – zodpovedná: Linda Orieščiková

vystúpenie detí z tanečno-folklórnych krúžkov – zodpovedná: Mgr. Alena Remišová, Mgr. Eva Kuriaková

NOVEMBER 2013

1/ Výroba tekvíc – tvorivá práca so starými rodičmi členov CVČ – spolupráca so Základnou školou Horný Vadičov – zodpovedná: Linda Orieščiková

DECEMBER 2013:

1/ Sprievod Mikuláša – spojený s rozsvietením vianočných stromčekov v jednotlivých osadách v našej obci – zodpovedná: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová

2//Návšteva domova sociálnych služieb

vystúpenie detí z tanečno-folklórnych krúžkov – zodpovedná: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová –

koledy a vinše – zodpovedný: Martin Ďurčov

výroba vianočných ozdôb pre obyvateľov DSS – tvorivé dielne – zodpovedná: Linda Orieščiková

3/ Vianočný bazár

výroba šperkov na vianočný bazár v ZŠ Horný Vadičov – zodpovedná: Linda Orieščiková

4/ Uvítanie detí do života – program – zodpovední: Mgr. Alena Remišová, Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Milan Neveďal

JANUÁR 2014:

1/ S obezitou sa nekamarátime – deň proti nezdravému stravovaniu – spolupráca so Základnou školu Horný Vadičov – zodpovední: Mgr. Richard Klacko, Jaroslav Kuriak, Ing. Jaroslava Karbanová

FEBRUÁR 2014:

1/Výroba masiek

na karneval v Základnej škole Horný Vadičov – tvorivé dielne – zodpovedná: Linda Orieščiková

2/ Fašiangový sprievod

členovia tanečno-folklórneho krúžku ,,Vajčovanka“ – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Martin Ďurčo

MAREC 2014:

1/ Výroba veľkonočných vajíčok – tvorivé dielne – zodpovedná: Linda Orieščiková

2/ Výstava veľkonočných vajíčok – v Základnej škole Horný Vadičov – zodpovedná: Linda Orieščiková, Mgr. Alena Remišová, Mgr. Eva Kuriaková

APRÍL 2014:

1/ Výstup na Ľadoňhoru –  členovia jednotlivých krúžkov spoločne s ich vedúcimi – zodpovední: vedúci jednotlivých krúžkov

2/ Súťaž vo futbale – medzi futbalovým krúžkom chlapcov a futbalovým krúžkom dievčatá – zodpovední: – Jaroslav Kuriak, Mgr. Richard Klacko

3/ Volejbalová súťaž – medzi chlapcami a dievčatami – zodpovední: Jaroslav Kuriak, Mgr. Richard Klacko

MÁJ 2014:

1/ Stavanie a váľanie májov v jednotlivých osadách v našej  obci – DFS ,,Vajčovanka“ – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Martin Ďurčo

2/ Stavanie a váľanie mája – v Materskej škole Horný Vadičov DFS ,,Venček“ a DFS Vajčovanka“ – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Martin Ďurčo

3/ Deň matiek – program – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Martin Ďurčo, Milan Neveďal

4/ Keď budem veľký, budem požiarnikomukážka z hasičského zásahu deťom zo Základnej školy Horný Vadičov – zodpovedný: Jakub Kubáščik

5/ Pohybko je náš kamarát – spolupráca so Základnou školou Horný Vadičov – zodpovední všetci členovia jednotlivých krúžkov

JÚN 2014:

1/ Deň detí – spoločne strávené popoludnie na Hájniciach so všetkými členmi CVČ a ich vedúci krúžkov- opekačka – zodpovední všetci členovia jednotlivých krúžkov

JÚL 2014:

1/ Letný tábor v rekreačnom stredisku Hájnice – denný tábor a tábor s ubytovaním – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Mgr. Richard Klacko

2/ Príprava programu na Vadičovské folklórne slávnosti a Hodovú nedeľu – tanečný krúžok – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Mgr. Milan Neveďal, Martin Ďurčo

3/ Vystúpenie detí – z krúžku DFS ,,Venček“ a DFS ,,Vajčovanka“ na Vadičovských folklórnych slávnostiach – zodpovední: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová, Mgr. Milan Neveďal, Martin Ďurčo

4/ Hodová nedeľa – zodpovedná: Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Alena Remišová

Dňa: 2. septembra 2014

Vypracovala: Mgr. Alena Remišová

Vystúpenie členov CVČ na Deň matiek

Posledná májová nedeľa 26. mája 2013 v našej obci patrila naším drahým mamičkám a starým mamám. Podujatie sa uskutočnilo v Hasičskej zbrojnici o 15.00 hod., kde v dvojhodinovom programe  sa svojím mamám predstavili detičky z Materskej, Základnej školy, speváci a ľudoví hudobníci z našej obce – ,,Vajčovská muzička” , dievčenská spevácka skupina ,,Vajčovky” ale i detičky z Centra voľného času a to konkrétne dievčatá, ktoré navštevujú krúžok Hra na gitaru, ktoré spoločne s pánom učiteľom Milanom Neveďalom zahrali a zaspievali moderné pesničky, DFS ,,Venček”, ktorá sa predstavila so svojimi detskými pásmami a DFS ,,Vajčovanka”, ktorá sa predstavila svojím ľudovým tancom a spevom.

 

Plavecký kurz

Centrum voľného času Horný Vadičov v spolupráci s plaveckou školou PCP RAK Žilina

organizovala

PLAVECKÝ KURZ PRE DETI

Plavecký výcvik sa konal  od 8. do  14. apríla 2013

Kurz prebiehal vo Welnes v Horskom hoteli Hájnice po vedením plaveckých inštruktorov PCP RAK Žilina v rozsahu 16 hodín.