Kontakt

KONTAKT:

Riaditeľ Centra voľného času Horný Vadičov: PaedDr. Katarína Pokrivková

Adresa CVČ: Horný Vadičov 277

Tel. číslo: 0911 882 401, 0911 016 169

Mail: cvc@hornyvadicov.sk