Novinky

Upozornenie pre rodičov

Poplatky za krúžkovú činnosť, ktoré mali byť uhradené do 30. 10. 2019 je možné zaplatiť do 15. 11. 2019 na účet CVČ alebo v hotovosti v kancelárií CVČ , ktorá sa nachádza v Základnej škole Horný Vadičov na 1. posch.

Výzva !

Žiadame rodičov, ktorí neuhradili poplatky za krúžkovú činnosť (ktoré mali byť uhradené do konca októbra 2019) aby poplatky uhradili v čo najkratšom čase.

Pokiaľ žiak odovzdal Vzdelávací poukaz poplatok za krúžok činí 10 € na šk. rok.

Lyžiarsky krúžok, Kurz ANJ, Hravá angličtina, cukrársky krúžok, krúžok Vareška – 20 € na šk.rok.

Oznam pre cukrársky krúžok

Od 1. 11. 2019 bude cukrársky krúžok pravidelne každý utorok o 15. 00 hod. v kuchynke CVČ ( budova oproti cintorínu ). Deti zo školského klubu, ktoré navštevujú cukrársky krúžok si vyzdvihne vedúci krúžku.

Od 1. 11. 2019 bude krúžok ,,Vareška” prebiehať v kuchynke CVČ každý pondelok o 15. 00 hod.